VINFOTO přesně a pravdivě dokumentuje stav vozidla pomocí digitální fotografie a současně klasifikuje automobil do pěti stupňů – podle stop jeho poškození. Pro každé poškození na vozidle je pořízena detailní fotodokumentace s podrobným popisem. K vozidlu je pořízena základní sada fotodokumentace exteriéru, interiéru, identifikačních znaků (typový štítek, ražba VIN) a značení skel.

VINFOTO je určeno především pro pojišťovací společnosti. Účelem služby je zabránit pojistným podvodům při pojišťování ojetých vozidel. VINFOTO dokladuje skutečný stav vozidla v době uzavření pojistné smlouvy. Minimum ojetých vozidel prodávaných v autobazarech ČR nemá žádná poškození. Tuto skutečnost prokázala Cebia, spol. s r.o. po provedení fotodokumentace 3000 vozidel prodávaných v největších autobazarech ČR v roce 2001, kdy vyšlo najevo, že pouhých 20 % vozidel nemá žádná vizuální poškození.

U 80 % prodaných ojetých vozidel je nebezpečí, že jejich majitelé si budou chtít, na úkor pojišťovny, taková vozidla nechat opravit.

V současné době Cebia, spol. s r.o. nabízí službu VINFOTO u 150 autorizovaných pracovišť Cebia (dále jen APC), po celém území České republiky. Jejich počet je neustále rozšiřován. APC jsou nejčastěji obchodní zastoupení jednotlivých automobilových značek a stanice technické kontroly. Výsledky každého VINFOTO jsou elektronickou cestou doručeny do centrály Cebia, spol. s r.o. do 24 hodin od pořízení dokumentace v APC. Centrála Cebia, spol. s r.o. tyto výsledky zpracuje a odesílá společnosti, která službu objednala.

Sady fotodokumentace se dělí na:
snímky exteriéru (pohled čelní, pohled čelo-levý bok, pohled levý bok, pohled záď-levý bok, pohled záď, pohled záď-pravý bok, pohled čelo-pravý bok)
snímky interiéru (pohled palubní deska, pohled interiér přední sedačky, pohled na středový tunel s mechanickým zabezpečením, pohled celkový do interiéru, pohled zavazadlový prostor)
snímky identifikačních znaků (pohled VIN ražené detail, pohled VIN ražené umístění na vozidle, pohled typový štítek detail, pohled typový štítek umístění na vozidle)
snímky značení skel (pohled na značení na čelním skle, pohled na značení na zadním skle)
snímky stop poškození vozidla (pro každé poškození je detailní pohled na poškození, pro lepší identifikace se provádí z několika různých úhlů, a pohled na umístění poškození na vozidle).

Hodnocení stop poškození vozidla – pravidla klasifikace vozidla:

bez viditelného poškození – na vozidle nebyly nalezeny žádné stopy poškození karoserie ani poškození skel vozidla

drobná poškození skel vozidla – na vozidle bylo nalezeno pouze poškození skel

drobná poškození mimo poškození skel – na vozidle byly nalezeny pouze stopy poškození karoserie, skla vozidla byla nepoškozena

drobná poškození skel i ostatních částí vozidla – na vozidle byly nalezeny stopy poškození karoserie i poškození skel vozidla

poškození většího rozsahu – škoda zřejmě převyšuje 5% obecné ceny vozidla a nelze ji přesně specifikovat.

Na závěr každé kontroly technologií VINFOTO je klientovi pojišťovací společnosti vystaveno Osvědčení o provedení fotodokumentace vozidla technologií VINFOTO.